alt图片优化

  图片alt优化其实就是说明该图片上的内容是什么,由于搜索引擎不能很好的识别图片上的信息,所以需要加上alt属性来告诉搜索引擎。

       alt属性怎么写呢?现在大部份的cms都可以自己去写alt属性,如果你的网站不能写的就让技术人员给你加一个。
       如图所示:
       例子1:替换文本就是alt属性,有的直接叫alt
       

     例子2:只要介绍清楚该图片的内容就行了
     
      加了alt属性的图片在源代码里面会有alt"图片的介绍"
      

免责声明:文章由网友发表或互联网转载,本站不能保证有准确性、有效性、实时性、完整性等。

您可能还会对下面的文章感兴趣: