FTP使用教程

     FTP使用教程及上传文件如图所示:
     1:图下可以看到,站点--站点管理--或者直接按F4就会直接跳出新建站点。
     FTP添加站点教程

     2:点新建站点,站点名称随便填。
     

     3:把IP地址、端口、用户名称(FTP帐号)、密码(FTP密码)填上去点应用,再点链接就行了。帐号密码在你购买的空间管理后台可以看到,如果找不到就咨询空间商。
     

     4:以上的信息没有填错的话,它就会连接成功,如图所示
     
免责声明:文章由网友发表或互联网转载,本站不能保证有准确性、有效性、实时性、完整性等。

您可能还会对下面的文章感兴趣: